Wat gebeurt er als een vreemdeling na 3 jaar nog niet aan het inburgeringsvereiste voldoet?

Antwoord:

U bent verplicht om binnen 3,5 jaar het inburgeringsexamen te halen (vanaf 1 januari 2013 is dat binnen 3 jaar). Als u het inburgeringsexamen niet haalt, moet u nog een keer examen doen. Net zo lang tot u slaagt. Als u niet genoeg meewerkt en het examen niet haalt, geeft de gemeente u een boete. Ook krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-08-2016

Stuur door aan een vriend