Wat gebeurt er als de politie zich schuldig maakt aan een strafbaar feit?

Antwoord:

Als de politie zich schuldig maakt aan een strafbaar feit, kunt u hierover een klacht indienen. De klacht wordt dan behandeld als aangifte. De betrokken politiemedewerker kan strafrechtelijk vervolgd worden. Hierover beslist de hoofdofficier van justitie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend