Wat gebeurt er als de basisschool mijn kind niet kan helpen bij leerproblemen? 

Antwoord:

Als de basisschool uw kind niet kan helpen bij leerproblemen, heeft de school een zorgplicht om u een ander passend aanbod te doen. Reguliere en speciale scholen werken regionaal samen om de extra ondersteuning te organiseren. Is er geen reguliere school die uw kind bij leerproblemen kan helpen? Dan kan uw kind misschien terecht bij een speciale school voor basisonderwijs. Om voor speciaal onderwijs in aanmerking te komen heeft u een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband van reguliere en speciale scholen in uw regio.

Op de speciale basisscholen zijn de groepen kleiner en is er meer begeleiding door deskundigen. Er zijn daarnaast speciale scholen voor gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen en kinderen met gedragsstoornissen en psychische problemen.

Meer informatie over speciale scholen vindt u op de website passend onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend