Wat gebeurt er als de basisschool mijn kind niet kan helpen bij leerproblemen? 

Antwoord:

Als de basisschool uw kind niet kan helpen bij leerproblemen, kan u uw kind misschien terecht bij een speciale school voor basisonderwijs. Deze beslissing wordt natuurlijk niet zomaar genomen, maar is het resultaat van goed overleg tussen u als ouder en de basisschool.

Soorten speciale scholen

Speciaal onderwijs is er voor kinderen die op een gewone basisschool niet voldoende begeleid kunnen worden. Op de speciale basisscholen zijn de groepen kleiner en is er meer begeleiding door deskundigen. Er zijn daarnaast speciale scholen voor gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen en kinderen met gedragsstoornissen en psychische problemen.

Plaatsing school speciaal basisonderwijs

In nauw overleg met u als ouder kan de basisschool uw kind aanmelden bij een zorgplatform van Weer Samen Naar School (WSNS). WSNS is een samenwerkingsverband tussen de reguliere basisscholen en het speciaal basisonderwijs (sbo) in uw regio.

Meer informatie

Meer informatie over speciale scholen vindt u in het dossier passend onderwijs van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend