Wat doet het Fonds voor Cultuurparticipatie?

Antwoord:

Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil amateurkunst, volkscultuur en cultuureducatie bevorderen. Het fonds stimuleert mensen om actief deel te nemen aan het culturele leven en biedt hen hiervoor ook de mogelijkheden. Denk hierbij aan begeleiding, scholing, presentatiemogelijkheden en samenwerking met professionals.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft aan verschillende initiatieven subsidie. In de Subsidiewijzer kunt u nagaan voor welke activiteiten u subsidie kunt krijgen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

01-05-2013

Stuur door aan een vriend