Wat doet het Bureau BIBOB?

Antwoord:

Het Bureau BIBOB voert onderzoek uit naar de integriteit van aanvragers of gegadigden voor vergunningen, subsidies of overheidsopdrachten. Dit doet het bureau op verzoek van bestuursorganen, zoals de gemeente. Na dit onderzoek brengt het bureau een advies uit aan het bestuursorgaan dat het verzoek heeft ingediend.

Blijkt dat een aanvrager criminele feiten heeft gepleegd of dat geld is witgewassen dat afkomstig is uit strafbare feiten, dan kan het bestuursorgaan de vergunning, subsidie of opdracht weigeren.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2016

Stuur door aan een vriend