Wat doet een mantelzorgmakelaar?

Antwoord:

Een mantelzorgmakelaar is een tussenpersoon die mantelzorgers kan helpen bij allerlei regeltaken. Het gaat om regeltaken bij zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën. Een mantelzorgmakelaar ontlast mantelzorgers bij regelwerk en helpt mantelzorgers het juiste loket te vinden.

Een mantelzorgmakelaar kan bijvoorbeeld helpen bij:

  • het aanvragen van een indicatie
  • het aanvragen van een persoonsgebonden budget
  • het invullen van formulieren
  • het afstemmen van werk en privé met een werkgever
  • het op orde brengen van de administratie

Mantelzorgmakelaars zijn in dienst van een Steunpunt Mantelzorg of werken zelfstandig (alleen of in een commercieel samenwerkingsverband). De dienstverlening via de Steunpunten Mantelzorg is meestal gratis. Een zelfstandig werkende makelaar moet u vaak zelf betalen. Soms vergoed de zorgverzekeraar de kosten. Een aantal gemeenten vergoedt de kosten vanuit de Wmo.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-10-2013

Stuur door aan een vriend