Wat doet een basisschool aan veiligheid?  

Antwoord:

Basisscholen werken verplicht met een veiligheidsplan. Dit veiligheidsplan gaat over de fysieke en sociale veiligheid op school. Bij fysieke veiligheid kunt u denken aan brandveiligheid en andere maatregelen om te voorkomen dat kinderen of personeel gewond raken. Sociale veiligheid gaat bijvoorbeeld over het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie op school. Conciërges dragen ook bij aan de veiligheid in en om de basisschool.

Basisscholen werken in het veiligheidsplan samen met de gemeente, de politie en het jongerenwerk. De gemeente maakt afspraken met de politie en instanties in de buurt over de veiligheid in de omgeving van de school. Daarnaast kunnen leerlingen en ouders via de medezeggenschapsraad (mr), de ouderraad of de leerlingenraad meedenken over en meewerken aan de veiligheid op school.

Meer informatie

Meer informatie over veiligheid op de basisschool van uw kind vindt u in de schoolgids. U kunt voor meer informatie ook terecht bij het Landelijke informatiecentrum voor ouders.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend