Wat doet de Raad voor de Rechtspraak?

Antwoord:

De Raad voor de Rechtspraak zorgt ervoor dat de gerechten hun werk goed kunnen doen, namelijk recht spreken. Hiertoe heeft de Raad 4 belangrijke taken:

  • De Raad maakt de jaarlijkse begrotingen en jaarverslagen en verdeelt het geld over de gerechten.
  • Ondersteuning van de gerechten bij de bedrijfsvoering zoals het personeelsbeleid en automatisering.
  • Bevorderen van de kwaliteit van de rechtspraak.
  • Adviseren van het kabinet over wetsvoorstellen en beleid.

Daarnaast houdt de Raad zich bezig met bijvoorbeeld strategieontwikkeling voor de Rechtspraak, wetenschappelijk onderzoek en landelijke voorlichting.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-08-2015

Stuur door aan een vriend