Wat doet de provincie op het gebied van water?

Antwoord:

De provincie zorgt voor de aanleg van waterreservoirs voor de watervoorziening in droge periodes en voor de afvoer van overtollig water in natte periodes. Verder bewaakt de provincie de hoogte en de sterkte van de dijken en waterkeringen. Ten slotte controleert de provincie ook de kwaliteit van het water.

Om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen beheersen, legt de provincie waterreservoirs aan waaruit kan worden geput in tijden van droogte. Tegelijkertijd zorgt zij ervoor dat er voldoende rivieren, plassen en afvoerkanalen zijn om in natte periodes het overtollige water te kunnen afvoeren.

Samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat ziet de provincie er verder op toe dat de dijken en de waterkeringen sterk en hoog genoeg zijn. Zij adviseert het Rijk wanneer versterking van zwakke plekken in de Nederlandse kust noodzakelijk is. Verder houdt de provincie financieel toezicht op de waterschappen.

De provincie controleert ook de kwaliteit van het water in bijvoorbeeld recreatieplassen en in zwembaden. Ook stelt de provincie milieuregels die de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater moeten waarborgen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-09-2015

Stuur door aan een vriend