Wat doet de provincie op het gebied van milieu?

Antwoord:

De provincie zet zich in voor schone lucht, schoon water en een schone bodem en voor de beperking van de overlast door verkeer en fabrieken.

De provincie doet dit door:

  • de verlening van milieuvergunningen. Grote bedrijven hebben van de provincie een milieuvergunning nodig om te kunnen draaien. De provincie legt in die vergunningen afspraken vast over onder andere geluidsoverlast en het beperken van de uitstoot van gassen.
  • de handhaving van milieuwetten. De provincie controleert of grote bedrijven zich aan de milieuregels houden. Als bedrijven dit niet doen kunnen zij zelfs gesloten worden.
  • de stimulering van duurzame energie, zoals windenergie.
  • het schoonmaken van vervuilde bodems. Soms is de grond zo vervuild, dat ze moet worden schoongemaakt (bodemsanering). De provincie geeft subsidie aan saneringsprojecten, maar voert zelf ook grote saneringsopdrachten uit.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2015

Stuur door aan een vriend