Wat doet de politie om te zien of iemand onder invloed van alcohol of drogerende middelen is of is geweest?

Antwoord:

In eerste instantie wordt op straat een blaastest afgenomen. Wie wordt aangehouden voor een alcoholcontrole, is verplicht om daaraan mee te werken.

Weigert u de test of geeft het apparaat aan dat er alcohol in het spel is? Dan moet u mee naar het bureau om te blazen op het ademanalyseapparaat.

Kunt u aannemelijk maken dat u om medische redenen niet kunt blazen (bijvoorbeeld met een doktersverklaring)? Dan doet de politie een bloedproef.

Die bloedproef wordt afgenomen door een arts. Een bloedproef vindt ook plaats als de ademanalyse mislukt is. Overigens moet u toestemming geven voor een bloedproef, maar bij weigering kunt u er door de (hulp)officier van justitie alsnog toe gedwongen worden.
Is een bloedonderzoek om medische redenen ongewenst? Dan vindt een urineonderzoek plaats.

Drugsgebruik is aan te tonen via een bloed- of urineproef. Die moet u, als verdachte bestuurder van een voertuig, verplicht ondergaan.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend