Wat doet de politie bij burenlawaai? 

Antwoord:

De politie kan op verschillende manieren optreden bij burenlawaai.

  • De politie kan optreden als bemiddelaar. Een wijkagent kan een dergelijke rol vervullen.
  • Er kan een gesprek op het politiebureau plaatsvinden.
  • Bij herhaalde klachten kan de politie overgaan tot inbeslagname van (muziek)apparatuur of zelfs van huisdieren.
  • Ook kan de politie in onderling overleg met de hinderveroorzaker(s) en de gehinderde(n) vastleggen wanneer bepaalde lawaaiige activiteiten mogen plaatsvinden.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2016

Stuur door aan een vriend