Wat doet de medezeggenschapsraad (mr) in het onderwijs?

Antwoord:

De medezeggenschapsraad (mr) geeft advies aan het schoolbestuur over alles wat met de school te maken heeft. Belangrijke besluiten, zoals een fusieplan, moet het schoolbestuur eerst voorleggen aan de mr. Verder stemt de mr in met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De samenstelling hangt af van het schooltype.

Rechten medezeggenschapsraad

Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De wet geldt voor alle scholen, behalve voor het hoger onderwijs (ho).

Meer informatie

Voor meer informatie over medezeggenschap kunt u terecht bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) of bij een van de landelijke ouderorganisaties.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend