Wat doet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)?

Antwoord:

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid uit in Nederland. De IND beoordeelt alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of die Nederlander willen worden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2016

Stuur door aan een vriend