Wat doet de Huurcommissie bij het constateren van een all-inprijs als de verhuurder een uitspraak vraagt?

Antwoord:

In dat geval splitst de Huurcommissie de huurprijs in een kale huurprijs en een voorschotbedrag servicekosten. De Huurcommissie stelt de kale huurprijs op 80% van de all-inprijs. De Huurcommissie stelt het voorschotbedrag servicekosten vast op de overige 20%. De huurprijs die de huurder betaalt, verandert hierdoor niet.

Deze nieuwe huurprijs en het nieuwe voorschotbedrag servicekosten gaan in vanaf de maand die volgt op de maand waarin het verzoek is ingediend bij de Huurcommissie.

Als blijkt dat de huurder te weinig voorschot betaalde, omdat de werkelijke servicekosten hoger waren, dan kan de verhuurder deze servicekosten alsnog in rekening brengen aan de huurder. De verhuurder kan dan ook het voorschotbedrag verhogen. Nu de all-inprijs gesplitst is, mag jaarlijks huurverhoging alleen over de kale huurprijs plaatsvinden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend