Wat doet de Huurcommissie bij het constateren van een all-inprijs als de huurder een uitspraak vraagt? 

Antwoord:

In dat geval splitst de Huurcommissie de huurprijs in een kale huurprijs en een voorschotbedrag servicekosten. De Huurcommissie stelt de kale huurprijs vast op 55% van de maximale huurprijs. De Huurcommissie stelt het voorschotbedrag servicekosten vast op 25% van deze huurprijs.

Een voorbeeld: de maximaal redelijke huurprijs is € 451,16, de huurprijs is hier dan 55% van (te weten € 248,14). Het voorschotbedrag servicekosten is dan 25% van de nieuwe kale huurprijs (van € 248,14), dus € 62,04.

De nieuwe huurprijs en het voorschotbedrag gaan in vanaf de maand die volgt op de maand waarin het verzoek werd ingediend bij de Huurcommissie.

Als blijkt dat de huurder te weinig voorschot betaalde, omdat de werkelijke servicekosten hoger waren, dan kan de verhuurder deze servicekosten alsnog in rekening brengen aan de huurder. De verhuurder kan dan ook het voorschotbedrag verhogen. Nu de all-inprijs gesplitst is, mag jaarlijks huurverhoging alleen over de kale huurprijs plaatsvinden.

Meer informatie bij de Huurcommissie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend