Wat doet de gemeente op het gebied van handhaving van bouwregelgeving? 

Antwoord:

De gemeente handhaaft de bouwregelgeving en legt het beleid vast in een handhavingbeleidsplan. Hierin staat de frequentie en intensiteit van het toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. Het college van burgemeester en wethouders legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-02-2016

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend