Wat doet de arboarts eigenlijk?

Antwoord:

De arboarts is een arts die werkt bij een arbodienst. Een arboarts is geen gespecialiseerde bedrijfsarts, maar wordt wel voor soortgelijke werkzaamheden ingeschakeld. Op verzoek van uw werkgever controleert de arboarts of u daadwerkelijk ziek bent en wat de reden van ziekte is.

De arboarts kan u oproepen voor een onderzoek, ook als u al onder behandeling bent van uw huisarts of een specialist. De arboarts kijkt naar de medische beperkingen die u als werknemer heeft. Hij kijkt ook naar wat u nog wel kunt doen.

De arboarts mag geen medische informatie aan uw werkgever geven. Dit mag alleen als u hiervoor toestemming geeft. Ook mag de arts niets aan uw werkgever meedelen over de aard van de ziekte.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend