Wat doet Bureau Jeugdzorg?

Antwoord:

Jeugdzorg Nederland verenigt alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en die vallen onder de Jeugdwet.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd.

Voor meer informatie over hulp aan jeugdigen en opvoedondersteuning:

Melding van (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld

Kinderen en jeugdigen die hulp zoeken

Advies en klachtenbureau Jeugdzorg

Informatie over pleegzorg, pleegouderschap en spreekbeurt of werkstuk

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-04-2015

Stuur door aan een vriend