Wat doen scholen tegen pesten?  

Antwoord:

Om pesten op school te voorkomen en tegen te gaan, hebben scholen een verplicht veiligheidsplan. Veel scholen hebben daarnaast een pestprotocol. Scholen werken samen met ouders en leerlingen om pesten te voorkomen. Deze maatregelen gelden voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Veiligheidsplan

Elke school is verplicht om een veiligheidsplan op te stellen. Hierin beschrijft de school onder meer welke afspraken zijn gemaakt om pesten te voorkomen en tegen te gaan. In het veiligheidsplan leest u ook wie de vertrouwenspersoon is, hoe de klachtenregeling werkt en waar u de onafhankelijke klachtencommissie kunt vinden.

Pestprotocol

In een pestprotocol kan de school opnemen wat zij onder pestgedrag verstaat, hoe de school dit gedrag signaleert en hoe zij ermee om gaat. In het pestprotocol kunt u ook nalezen welke maatregelen de school neemt om digitaal pestgedrag aan te pakken. Digitaal pesten of cyberpesten is pesten via internet of mobiele telefoon.

Samenwerken

De school kan samenwerken met ouders en leerlingen om pesten te voorkomen. De school kan bijvoorbeeld afspreken welk gedrag wel en welk gedrag niet wordt getolereerd op school. Daarnaast kan de school samenwerken met maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en politie.

Meer informatie

Bij Pestweb vindt u informatie over (digitaal) pesten voor leerlingen, ouders en docenten. Ook het Landelijk informatiecentrum voor ouders 5010 geeft informatie over pesten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

01-05-2013

Stuur door aan een vriend