Wat doen scholen tegen geweld?

Antwoord:

Scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs voeren een veiligheidsbeleid om geweld tegen te gaan. Het veiligheidsbeleid van een school kan bijvoorbeeld bestaan uit een verbod op het meenemen van wapens en drugs naar school en afspraken over samenwerking met de politie en jeugdzorg. De school bepaalt zelf het veiligheidsbeleid.

Incidentenregistratie

Om een goed beeld te krijgen van de veiligheid op scholen, is het de bedoeling dat scholen incidenten gaan registreren. Op basis hiervan kunnen scholen gerichte maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. De registratiegegevens zullen geen persoonsgegeven bevatten omdat scholen zich moeten houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens zijn ook niet openbaar; ze blijven in het bezit van de school.  De Inspectie van het Onderwijs kan wel tijdens een schoolbezoek inzage in de gegevens krijgen.

Bij ernstige geweldsdelicten moet de school aangifte doen.

Meer informatie over tegengaan geweld op school

Meer informatie over veiligheidsbeleid, tips om geweld op school te voorkomen en hoe ermee om te gaan als het zich toch voordoet, vindt u bij de Stichting School en Veiligheid (SSV). Hier vindt u ook informatie over het opstellen van een veiligheidsconvenant met de politie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-09-2016

Stuur door aan een vriend