Wat betekent verbeurdverklaring precies?

Antwoord:

Verbeurdverklaring houdt in dat uw eigendomsrechten op een bepaald goed komen te vervallen. Anders gezegd: u bent geen eigenaar meer van uw goed(eren).

Justitie kan goederen verbeurd verklaren als met behulp daarvan het strafbare feit is gepleegd of in het geval dat de goederen uit misdrijf afkomstig zijn. Verbeurdverklaarde goederen worden, als de goederen enige waarde hebben, door de dienst Domeinen verkocht.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend