Wat betekent passend onderwijs voor hoogbegaafdheid?

Antwoord:

Ook hoogbegaafde leerlingen moeten tot hun recht komen in het onderwijs. De Wet passend onderwijs heeft als doel zoveel mogelijk leerlingen, indien nodig met extra begeleiding, regulier onderwijs te laten volgen. Hoogbegaafdheid maakt onderdeel uit van het basisaanbod van een school. Dat is het aanbod dat iedere school moet kunnen bieden.

Hoogbegaafde leerlingen hebben meer uitdaging nodig. De school kan bijvoorbeeld uw kind extra leerstof aanbieden of uitdagende leerprogramma's in de digitale leeromgeving van Acadin. De samenwerkingsverbanden van reguliere en speciale scholen in de regio krijgen extra middelen om het aanbod aan hoogbegaafden leerlingen aan te passen, leerkrachten te scholen of de kwaliteit van de lessen te vergroten.

Meer informatie over uitdagend onderwijs is te vinden op de website van het Informatiepunt Onderwijs & talentontwikkeling.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend