Wat betekent passend onderwijs voor hoogbegaafdheid?

Antwoord:

Passend onderwijs is erop gericht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben beter te helpen. Scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Ook hoogbegaafde leerlingen moeten tot hun recht komen in het onderwijs. Om deze groep leerlingen goed te kunnen begeleiden, krijgen scholen daarvoor geld van de overheid en kunnen ze deze groep passend onderwijs bieden.

(Hoog)begaafdheid is een kans om tot topprestaties te komen. Daarom is in 2008 het Excellentieprogramma PO gestart van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestart. Reguliere basisscholen krijgen hieruit steun voor innovatieve projecten die ruimte creëren voor talentvolle leerlingen.

Hoogbegaafdheid op de basisschool

De samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School hebben budget om hoogbegaafde leerlingen te begeleiden. Zij kunnen zelf bepalen welke leermiddelen zij inzetten. Er zijn bijvoorbeeld boeken speciaal voor kinderen vanaf 7 jaar die hun leesvaardigheid heel snel ontwikkelen. In het zorgplan van de samenwerkingsverbanden staat beschreven welke methoden en middelen de school gebruikt.

Hoogbegaafdheid op de middelbare school

In het voortgezet onderwijs zijn scholen zelf verantwoordelijk voor onderwijs op maat. Scholen ontvangen hiervoor geld. In het schoolplan staat wat de school onder andere doet voor hoogbegaafde leerlingen.

Er is ook een landelijk netwerk van begaafdheidsprofielen, die extra aandacht bieden aan hoogbegaafde leerlingen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend