Wat betekent koude uitsluiting?

Antwoord:

Onder koude uitsluiting verstaat men (de overeenkomst van) huwelijkse voorwaarden waarbij iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap is uitgesloten. Dit betekent dat beide partners eigenaar blijven van het vermogen dat ieder zelf bij de aanvang van het huwelijk had en tijdens het huwelijk heeft verkregen. Het vermogen kan ontstaan door schenkingen, nalatenschappen maar bijvoorbeeld ook doordat een deel van het inkomen wordt gespaard. Dat betekent dus ook dat degene die geen inkomsten verwerft, geen vermogen opbouwt tenzij die echtgenoot schenkingen of nalatenschappen ontvangt. Het enige wat de echtgenoten financieel bindt, is in dat geval de wettelijke verplichting elkaar het nodige te verschaffen.

De volledige scheiding tussen de vermogens heeft ook grote nadelen. Een echtgenoot die geen eigen vermogen heeft en niet werkt tijdens het huwelijk bouwt namelijk ook niets op.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend