Wat betekent in gemeenschap van goederen trouwen?

Antwoord:

Als partijen voor het huwelijk niets regelen, dan is men in gemeenschap van goederen getrouwd. Dat betekent dat er vanaf de huwelijksvoltrekking een samensmelting van hun beider bezittingen plaatsvindt en voorts van alles wat zij in dat huwelijk zullen verwerven, bijvoorbeeld salaris. Voor de goede orde: houd er rekening mee dat onder bezittingen ook schulden vallen. Een uitzondering geldt voor zaken die verknocht aan u zijn en zaken die u via een testament heeft gekregen en waarvan de erflater/schenker heeft bepaald dat die niet in de gemeenschap dienen te vallen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2012

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend