Wat betekent de CE-markering voor mij?  

Antwoord:

Veel consumentenproducten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. Bijvoorbeeld speelgoed en elektronische huishoudelijke apparaten. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De CE-markering is te herkennen aan de letters C en E.

De CE-markering heeft 2 doelen:

  • bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER
  • harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid

De CE-markering geldt voor meer dan 20 productgroepen. Denk aan bouwproducten, gastoestellen, speelgoed, meetinstrumenten, mobiele telefoons en liften. Op de site van de Europese Commissie staat een overzicht van soorten producten waarvoor een CE-markering verplicht is

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

27-05-2016

Stuur door aan een vriend