Wat betekent de afkorting Wabo?

Antwoord:

Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Deze wet is op 1 oktober 2010 in werking getreden en regelt de werking van de omgevingsvergunning.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend