Wat bepaalt de hoogte van de benzineprijs?

Antwoord:

De hoogte van de benzineprijs (en van de prijs van diesel en lpg) aan de benzinepompen in Nederland wordt bepaald door verschillende factoren. Deze zijn:

  • belastingen op brandstof, waaronder accijns en btw (deze bepalen de brandstofprijs voor het grootste deel);
  • de inkoopprijs van olie, gebaseerd op de internationale markt en uitgedrukt in dollars;
  • de koers van de dollar ten opzichte van de euro;
  • de verwachte prijs van brandstoffen op de wereldmarkt;
  • de verwachte productiecapaciteit van raffinaderijen;
  • de grootte van de voorraden op de wereldmarkt.

Oliemaatschappijen geven naar aanleiding van bovenstaande factoren adviesprijzen af. Pomphouders zijn niet verplicht deze adviesprijzen te hanteren.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-10-2015

Stuur door aan een vriend