Wanneer wordt mijn WAO-of WAZ-uitkering gekort?

Antwoord:

Uw WAO- of WAZ-uitkering wordt gekort zodra u meer verdient dan uw resterende verdiencapaciteit.

Voorbeeld

Werknemer X verdiende toen hij uitviel € 100 per dag. Bij zijn keuring is gebleken dat hij nog € 50 per dag kan verdienen. Hij is dus 50% arbeidsongeschikt en wordt ingedeeld in de klasse 45-55% arbeidsongeschiktheid. Hij ontvangt de WAO-uitkering van 35% die bij dat percentage arbeidsongeschiktheid hoort, dus € 35 per dag. Hij kan nu per dag maximaal € 55 verdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn uitkering: met € 55 verdiensten blijft hij immers precies in de klasse 45-55% ongeschikt.
Vindt X werk waarnee hij meer dan 55% van zijn oude loon kan verdienen, dan wordt hij ingedeeld in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse. Zijn verdiencapaciteit is dan omhoog gegaan. Verdient hij meer dan 85% van zijn oude loon, dan wordt de uitkering ingetrokken. Zijn verdiencapaciteit is dan meer dan 85% van zijn oude loon.
Ook tijdens een herkeuring kan UWV vaststellen dat X meer kan verdienen dan bij de vorige keuring. Ook dan kan X in een andere klasse arbeidsongeschiktheid komen. Is dat een lagere klasse, dan is zijn verdiencapaciteit omhoog gegaan. Hij krijgt dan minder WAO- of WAZ-uitkering, of de uitkering stopt helemaal.

Terugvallen in de oude uitkering

Wordt u weer ziek nadat uw WAO- of WAZ-uitkering is verlaagd of is stopgezet? U houdt dan de eerste 5 jaar dat u werkt recht op uw oude uitkering.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-03-2012

Stuur door aan een vriend