Wanneer wordt een WAZ-uitkering volledig stopgezet?

Antwoord:

Uw WAZ-uitkering kan om een van de volgende reden worden stopgezet:

  • U bent al 2 maanden minder dan 25% arbeidsongeschikt.
  • U werkt niet (meer) mee aan de (her)beoordeling van deze uitkering.
  • U woont langer dan 3 maanden in een land waarmee Nederland geen verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten.
  • U bent een maand of langer in detentie.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit niet (meer) en u heeft geen geldige verblijfsstatus.
  • U heeft de AOW-leeftijd bereikt.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-12-2014

Stuur door aan een vriend