Wanneer stopt mijn Anw-uitkering?

Antwoord:

De ANW-uitkering stopt als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Dit geldt in de volgende gevallen:

  • U wordt 65 jaar. U krijgt dan een uitkering op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW).
  • U hertrouwt, gaat een geregistreerd partnerschap aan of gaat samenwonen. Bij verbreking van het samenwonen binnen 6 maanden kunt u weer terugvallen op de nabestaandenuitkering. Als u thuis een hulpbehoevende verzorgt of als u zelf hulpbehoevend bent en om die reden samenwoont, wordt uw ANW-uitkering niet beëindigd, maar verlaagd tot 50% van het minimumloon.
  • U vertrekt naar het buitenland. Of de uitkering stopt, is afhankelijk van uw verblijfplaats.
  • Het jongste kind wordt 18 jaar of gaat tot het huishouden van een ander behoren.
  • U bent niet langer arbeidsongeschikt.

Let op: De laatste twee redenen gelden niet voor nabestaanden geboren vóór 1 januari 1950, voor nabestaanden geboren tussen 1 januari 1950 en 1 juli 1956 en vóór 1 juli 1996 gehuwd, als de echtgenoot vóór 1 juli 1999 is overleden. Zij ontlenen het recht op een uitkering aan een overgangsregel.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2014

Stuur door aan een vriend