Wanneer stopt de uitkering als iemand is overleden?

Antwoord:

Als iemand is overleden, stopt de WW-, Ziektewet-, WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering op de dag na het overlijden.

Na het overlijden ontvangen de nabestaanden een overlijdensuitkering. Deze uitkering is één bruto maanduitkering, inclusief vakantiegeld. Over deze uitkering hoeven geen belasting of premies te worden betaald.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2014

Stuur door aan een vriend