Wanneer ontvang ik een diploma, getuigschrift of certificaat?

Antwoord:

Of u een diploma, een getuigschrift of een certificaat krijgt, hangt af van het soort onderwijs dat u volgt. De diploma's en certificaten zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voortgezet onderwijs (vo) en praktijkonderwijs

 • U krijgt een getuigschrift vmbo als u slaagt voor een deelexamen in de basisberoepsgerichte leerweg vmbo.
 • U krijgt een diploma basisberoepsgerichte leerweg/leer-werktraject als u een leer-werktraject hebt afgerond.
 • U krijgt een schooldiploma praktijkonderwijs als u een opleiding in het praktijkonderwijs hebt afgerond.
 • U krijgt een getuigschrift als u eerder stopt met uw opleiding in het praktijkonderwijs.
 • U krijgt een schooldiploma als u slaagt voor uw eindexamen Vmbo, Havo of Vwo

Hoger onderwijs (hbo of wo)

 • U krijgt een getuigschrift als u slaagt voor een examen.
 • U krijgt een supplement op het getuigschrift als u aan het einde van de studie slaagt voor een afsluitend examen. Het getuigschrift is opgesteld in het Nederlands of in het Engels. Zo is uw getuigschrift ook in het buitenland herkenbaar.
 • U kunt een verklaring krijgen voor de tentamens die u gehaald hebt, als u uw opleiding niet aftrondt. Vraag de verklaring aan de examencommissie.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo), vavo en Nederlands als tweede taal (NT2)

 • U krijgt een bewijsstuk als u slaagt voor een toets of examenonderdeel.
 • U krijgt een certificaat als u een deelkwalificatie hebt behaald.
 • U krijgt een diploma als u slaagt voor het volledige examen van de beroepsopleiding.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend