Wanneer ontstaat het recht op uitkering voor speciale categorieën vreemdelingen? 

Antwoord:

Dat is per situatie verschillend. Bent u geen Nederlander, dan kunt u bijvoorbeeld toch recht op bijstand hebben als u met een Nederlander gelijkgesteld kunt worden. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtopbijstand.nl.

De Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) is een maandelijkse uitkering voor bepaalde groepen vreemdelingen. De
Rvb-voorzieningen worden verzorgd door het COA.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-01-2014

Stuur door aan een vriend