Wanneer moet je een helm op?

Antwoord:

Een helm is verplicht voor bestuurders van een

  • bromfiets
  • motorfiets
  • driewielig motorvoertuig (dus de meeste trikes en sommige quads)

De helm moet goed passen, met een sluiting op een 'deugdelijke wijze' op het hoofd zitten en een goedkeuringsmerk hebben.

De helmplicht geldt niet voor:

  • bestuurders en passagiers van snorfietsen (dus ook fietsen met hulpmotor);
  • bestuurder en de achter hem zittende passagier van een brombakfiets;
  • bestuurders en passagiers van brommobielen met gesloten carrosserie;
  • bestuurders en passagiers van brommobielen en driewielige motorvoertuigen met een open carrosserie (als deze goed bevestigde en goedgekeurde gordels heeft).

Ook sommige door de RDW aangewezen bromfietsen en motoren 'waarvan de zitplaats wordt beschermd door een veiligheidscel', kunnen uitgezonderd zijn van de helmplicht. Denk hierbij aan sommige zijspannen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

28-02-2015

Stuur door aan een vriend