Wanneer moet ik uiterlijk iets horen over mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning?

Antwoord:

De gemeente behandelt aanvragen voor een omgevingsvergunning. Binnen 8 weken moet zij beslissen of de vergunning wordt verleend of niet. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend