Wanneer moet de kamer in een verzorgingshuis of verpleeghuis leeg als iemand is overleden?

Antwoord:

Er staat in de wet niets vermeld over de termijn waarbinnen een kamer in een verpleeghuis of verzorgingshuis moet worden leeggeruimd na het overlijden van de bewoner.

Doorbetalen verzorging aan instelling

Een verpleeghuis of verzorgingshuis krijgt na het overlijden van een bewoner nog 13 dagen doorbetaald voor de verzorging. Binnen deze 13 dagen kan de kamer van de overledene worden leeggeruimd en opnieuw worden ingericht voor de volgende bewoner, zonder financiële gevolgen voor de instelling.

Overleg over leegruimen met leiding instelling

U kunt als nabestaande het beste overleggen met de leiding van het verpleeghuis of verzorgingshuis over de termijn waarbinnen u de kamer moet ontruimen. Het is de bedoeling dat dit in goed overleg gebeurt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend