Wanneer mag ik weer rijden na een epileptische aanval?

Antwoord:

De regels rond epilepsie zijn te vinden in de ‘Regeling eisen geschiktheid’ hoofdstuk 7 onder andere te vinden op de website van het CBR. De algemene regel is: 12 maanden ongeschikt na een epileptische aanval.

Maar er zijn uitzonderingen in gunstige gevallen. Na slechts één aanval en verder geen afwijkingen bij onderzoek: na 3 maanden weer geschikt. Eén aanval en wel afwijkingen: geschikt na 6 maanden. Die 3 resp. 6 maanden gelden ook als de aanvalsvrije periode voor de laatste aanval langer was dan 2 jaar.

Bij louter nachtelijke aanvallen geldt de regel dat iemand weer geschikt is 12 maanden na de éérste aanval.

Voor vrachtauto en bus gelden veel strengere eisen! Zie de Regeling eisen geschiktheid paragraaf 7.2.2.B.

Bron: RDW/CBR/Min.v.Verkeer en Waterstaat

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-09-2010

Stuur door aan een vriend