Wanneer krijgen basisscholen een tropenrooster?  

Antwoord:

Het schoolbestuur mag zelf bepalen of het bij extreem warm zomerweer een tropenrooster in wil stellen. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet in ieder geval gehaald worden. Personeel en (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Deze wet regelt dat een werkgever moet zorgen dat de temperatuur geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de medewerkers. Dit geldt ook voor scholen in het basisonderwijs. In deze wet staat trouwens geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden.

Maatregelen tegen extreme warmte

Als de temperatuur boven de 30 graden komt, moet de basisschool maatregelen nemen om de belasting voor personeel en leerlingen zo laag mogelijk te houden. Dit kunnen verschillende maatregelen zijn:

  • het invoeren van een tropenrooster met kortere lesuren of lesdagen;
  • zo kort mogelijk aaneengesloten werken;
  • pauzeren in koele ruimtes;
  • extra ventilatie;
  • veel drinken.

Meer informatie over het tropenrooster

Voor meer informatie over het tropenrooster kunt u terecht op de basisschool van uw kind. Meer informatie vindt u ook op de website van het landelijk informatiecentrum voor ouders, 50tien. Voor informatie over de onderwijstijd kunt u terecht op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend