Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Antwoord:

Als u door een opzettelijk gepleegd misdrijf ernstig letsel heeft ondervonden, kunt u bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven om een eenmalige uitkering vragen. Met letsel wordt zowel lichamelijk als psychisch letsel bedoeld. De uitkering vraagt u schriftelijk binnen 3 jaar aan. Een verzoek dat na deze termijn is ingediend, wordt toch in behandeling genomen als u zelf niets aan de termijnoverschrijding kon doen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-10-2012

Stuur door aan een vriend