Wanneer kom ik in aanmerking voor een Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG)?

Antwoord:

U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Nederland en verzorgt uw gehandicapte kind thuis.
  • Uw kind heeft bijna altijd een oppas of verzorging nodig.
  • Uw kind heeft een (voorlopig) blijvende lichamelijke en/of verstandelijke handicap.
  • Uw kind is minimaal 3 jaar oud en niet ouder dan 17 jaar.
  • U ontvangt voor het verzorgen van uw kind geen andere vergelijkbare vergoeding.
  • Uw kind heeft een AWBZ-indicatie (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voor gemiddeld 10 of meer uren zorg per week. 

Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt zelf nagaan of u in aanmerking komt voor de TOG.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-05-2013

Stuur door aan een vriend