Wanneer kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders?

Antwoord:

Tot en met 31 juli 2015 kon u een tegemoetkoming ouders aanvragen voor de schoolkosten. Vanaf het schooljaar 2015-2016 is deze regeling afgeschaft. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget hoger.

Op www.toeslagen.nl kunt u lezen hoeveel kindgebonden budget u in 2015 kunt krijgen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend