Wanneer kom ik in aanmerking voor een aanvullende beurs?

Antwoord:

Als u studiefinanciering aanvraagt, kunt u direct een aanvullende beurs aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U kunt ook een aanvullende beurs aanvragen als u al studiefinanciering ontvangt. Of u in aanmerking komt voor een aanvullende beurs, is afhankelijk van het inkomen van uw ouders.

Beoordeling aanvraag aanvullende beurs

De DUO kijkt bij het beoordelen van uw aanvraag voor een aanvullende beurs naar het gezamenlijk inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden. Hiervoor worden de gegevens van de Belastingdienst gebruikt. Bij de berekening houdt DUO rekening met andere schoolgaande kinderen in het gezin en of uw ouders bijvoorbeeld nog een studieschuld moeten afbetalen.

Lening in afwachting van aanvullende beurs

Soms duurt het wat langer voordat de hoogte van de aanvullende beurs berekend kan worden, bijvoorbeeld omdat de definitieve inkomensgegevens van uw ouders nog niet door de Belastingdienst zijn vastgesteld. In dat geval kunt u tijdelijk geld lenen van de DUO. U hoeft over deze lening geen rente te betalen.

Meer informatie

Op de website van DUO vindt u meer informatie over de aanvullende beurs en over geld lenen in afwachting van uw aanvullende beurs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend