Wanneer kan ik een kind adopteren uit het buitenland?

Antwoord:

U kunt een kind adopteren als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt een beginseltoestemming van de Stichting Adoptievoorzieningen. Dit betekent dat u volgens de Nederlandse overheid geschikt bent om een buitenlands kind te adopteren.
  • U woont in Nederland.
  • U voldoet aan de leeftijdseisen.
  • U laat zich medisch keuren.
  • U staat garant voor het kind.

Buitenlandse regels voor adoptie

Elk land heeft eigen regels voor adoptie. De autoriteiten in het land waar het kind vandaan komt moeten er vaak mee instemmen dat het kind het land verlaat. Andere regels gaan bijvoorbeeld over:

  • eisen aan adoptiefouders, bijvoorbeeld over gezondheid, godsdienst, inkomen
  • aantal aanwezige kinderen in het gezin
  • leeftijdsgrenzen
  • adoptie door 1 persoon mag niet

Aanvraag indienen

Voldoet u aan alle regels? Dan kunt u een aanvraag indienen voor adoptie van een buitenlands kind. Dit doet u bij de Stichting Adoptievoorzieningen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-04-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend