Wanneer kan middeling van belastingen zin hebben?

Antwoord:

Middeling kan zin hebben als u een sterk wisselend inkomen hebt. U betaalt dan waarschijnlijk meer belasting dan iemand die een gelijkmatig verdeeld inkomen heeft. Door de middelingsregeling te gebruiken zorgt u voor een meer gelijkmatige belastingheffing.

Hoe werkt het

Bij middeling telt u het belastbaar inkomen uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De som van deze bedragen deelt u daarna door 3. Over dat nieuwe inkomen per jaar wordt de belasting berekend.

Meer informatie

Bij de Belastingdienst krijgt u meer informatie over middeling van sterk wisselende inkomsten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-02-2015

Stuur door aan een vriend