Wanneer kan ik in het hoger onderwijs starten met afstuderen? 

Antwoord:

Het moment waarop u kunt beginnen met uw afstudeeronderzoek of stage hangt af van de regels van uw opleiding. De afstudeerfase vindt plaats in het laatste jaar van uw opleiding. Bij sommige opleidingen kunt u het hele jaar door starten. In andere gevallen zijn er vaste momenten waarop u moet beginnen.

Diploma of bul aanvragen

Als uw afstudeeronderzoek of stageverslag is goedgekeurd en al uw vakken zijn afgerond, bent u nog niet officieel afgestudeerd. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de studentenadministratie van de opleiding. Als uw aanvraag wordt geaccepteerd, ontvangt u uw diploma of bul. Bij sommige studies moet u een verdediging houden voor u officieel bent afgestudeerd.

Meer informatie

Meer informatie over het starten met afstuderen vindt u in de studiegids of de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding. Hierin staat ook meer informatie over de procedures rond de diploma- en bulaanvraag. U kunt ook terecht bij uw stage- of afstudeerbegeleider of bij de studentenadministratie van de opleiding.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2013

Stuur door aan een vriend