Wanneer kan ik in het hoger onderwijs starten met afstuderen? 

Antwoord:

Het moment waarop je kunt beginnen met je afstudeeronderzoek of stage hangt af van de regels van de opleiding. De afstudeerfase vindt plaats in het laatste jaar van je opleiding. Bij sommige opleidingen kun je het hele jaar door starten. In andere gevallen zijn er vaste momenten waarop je moet beginnen.

Diploma of bul aanvragen

Als je afstudeeronderzoek of stageverslag is goedgekeurd en alle vakken zijn afgerond (dus alle studiepunten zijn behaald), ben je nog niet officieel afgestudeerd. Je moet hiervoor een verzoek indienen bij de studentenadministratie van de opleiding. Als je aanvraag wordt geaccepteerd, ontvang je het diploma of de bul. Bij sommige studies moet je een verdediging houden voor je officieel bent afgestudeerd.

Meer informatie

Meer informatie over het starten met afstuderen is te lezen in de studiegids of de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding. Hierin staat ook meer informatie over de procedures rond de diploma- en bulaanvraag. Je kunt ook terecht bij je stage- of afstudeerbegeleider of bij de studentenadministratie van de opleiding.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2014

Stuur door aan een vriend