Wanneer kan ik een Ziektewetuitkering krijgen?

Antwoord:

U kunt een Ziektewetuitkering krijgen in de volgende gevallen:

  • U bent oproepkracht of uitzendkracht die bij ziekte geen recht op loondoorbetaling heeft.
  • Uw arbeidscontract eindigt tijdens uw ziekte.
  • U bent langer dan 13 weken ziek en u krijgt een WW-uitkering.
  • U hebt een fictief dienstverband; bijvoorbeeld u bent thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer.
  • U bent niet meer verzekerd voor de Ziektewet, maar u wordt ziek binnen 1 maand na het beëindigen van de verzekering.
  • U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet.
  • U bent ziek door zwangerschap of bevalling.
  • U bent orgaandonor.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-12-2014

Stuur door aan een vriend