Wanneer kan ik een Wsw-indicatie krijgen?

Antwoord:

U kunt een Wsw-indicatie aanvragen als u niet in een gewone baan kunt werken door ernstige belemmeringen als gevolg van lichamelijke, psychische en/of een verstandelijke handicap. Werken in een aangepaste werkomgeving of werken onder begeleiding moet wel mogelijk zijn. Als die niet bij een reguliere werkgever georganiseerd kunnen worden, rekent UWV u tot de Wsw-doelgroep.

U kunt een Wsw-indicatie aanvragen bij UWV WERKbedrijf in uw regio. U krijgt daarna bericht of u de indicatie krijgt en voor hoelang. In dit bericht staat ook of u ernstig of matig arbeidsgehandicapt bent. Verder geeft UWV een advies over de werkaanpassingen en bepaalt zij of u in aanmerking komt voor begeleid werken (bij een gewone werkgever) of beschut werken (in de sociale werkvoorziening).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-12-2012

Stuur door aan een vriend