Wanneer kan ik een Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) krijgen?

Antwoord:

De tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Deze tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. De TOG is vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunt u voor thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen.

U kunt dubbele kinderbijslag aanvragen als u aan al deze voorwaarden voldoet:

  • Uw kind woont bij u thuis.
  • Uw kind is minimaal 3 jaar oud en jonger dan 18 jaar.
  • uw kind heeft een positief advies van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).Het CIZ beoordeelt de zorgbehoefte van uw kind en geeft de SVB hierover een advies.

Ontving u voor 1 januari 2015 TOG? Dan ontvangt u vanaf 1 januari 2015 automatisch tweemaal kinderbijslag voor uw kind als u de aanvrager bent van de kinderbijslag.

Vraagt u voor 2015 voor het eerst dubbele kinderbijslag aan omdat uw kind gehandicapt is? Dan moet u dat bij de SVB aanvragen.

Meer informatie

Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u meer informatie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-01-2015

Stuur door aan een vriend