Wanneer kan ik een Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) krijgen?

Antwoord:

U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u aan al deze voorwaarden voldoet:

  • U woont of werkt in Nederland en u verzorgt uw gehandicapte kind thuis.
  • Uw kind is minimaal 3 jaar oud en jonger dan 18 jaar.
  • U ontvangt voor het verzorgen van uw kind geen andere vergelijkbare vergoeding.
  • U krijgt voor de verzorging geen commerciële vergoeding uit Nederland of het buitenland
  • Uw kind heeft een AWBZ-indicatie voor gemiddeld 10 of meer uren zorg per week.

Meer informatie

Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u meer informatie over de TOG.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

28-02-2014

Stuur door aan een vriend