Wanneer kan ik een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen?

Antwoord:

In Nederland kun je zorg en ondersteuning op 2 manieren krijgen: via een pgb of via zorg in natura.

Wie gebruik wil maken van een pgb, vraagt deze aan bij de instantie die voor de zorg verantwoordelijk is. Dat kan zijn de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor.

Zij beoordelen uw aanvraag en bekijken daarbij of u aan de voorwaarden voldoet om een pgb te krijgen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-01-2015

Stuur door aan een vriend